Z praxe  |  Videa  |  Matematické tipy  |  Reference  |  Partneři  |  FAQ


Logaritmy nejsou tak hrozné jak vypadají


Více přesně, co je to logaritmus? Najděte si na googlu „definice logaritmu“.
A teď už víte, co je to logaritmus…?

Logaritmus vyjadřuje mocninu. Nějak na první pohled složitě, ale stačí si zapamatovat malý kolotoč, jak jsem to pro jednoduchost pojmenovala, a hned to bude lepší.
Stejně tak základní práce s logaritmy je jednoduchá, máme pár vzorečků pro sčítání, odčítání, násobení (čísla logaritmem, nikoliv dvou logaritmů spolu). Také můžeme převádět logaritmy o jiných základech, abychom s nimi pak mohli pracovat. Případně abychom je mohli spočítat, máme-li k dispozici jen klasickou kalkulačku, která počítá jen desítkový logaritmus (logx) a přirozený logaritmus (lnx).
Pak se také hodí pár dalších vychytávek s logaritmy, které se dají například využít i u derivací funkcí typu f(x)g(x).

Takže ještě jednou, to nejjednodušší, co je to logaritmus:
„Logaritmus je zápisem konkrétní mocniny základu.“ Bez kolotoče to nejspíš stejně dávat smysl nebude – podívejte se proto na výukové video o základní práci s logaritmy:Teď už by pro vás měly být logaritmy srozumitelnější. V životě se obvykle s logaritmy sice již nesetkáte (nemáte-li ve svém okolí vášnivého či bláznivého matematika, který bude tvrdit, že si ke snídaní dal log100 kusy rohlíků), ale alespoň během studií je dobré tyto základy pochopit – ulehčíte si námahu při učení těch „na první pohled“ nesmyslů.