Témata

Co mohu řešit? Prakticky cokoliv z učiva základní a střední školy. Mohu řešit také spoustu vysokoškolských témat. Jednoduše se zeptejte - pokud něco neznám, obvykle se to prostě naučím - a je hotovo =)

Potřebujete poradit nejen s domácím úkolem, ale čekají vás reparáty, přijímací zkoušky, maturita, zápočty, zkoušky, státnice...? I s tím Vám mohu pomoci.
Pokud zde nemůžete najít vaše matematické téma, zeptejte se mě - pravděpodobně to umím řešit také. Pokud studujete na vyšší odborné, vysoké škole či univerzitě, bylo by užitečné, pokud mi pošlete současně také vaše skripta a/nebo poznámky k danému tématu (máte-li je v elektronické podobě či máte-li možnost tyto materiály naskenovat).Běžná témata základní a střední školy:
 • Výroková logika
 • Množiny a číselné obory

  (včetně oboru komplexních čísel)
 • Aritmetika
  • Početní operace
  • Mocniny (exponenty)
  • Zlomky
  • Procenta a podíly
 • Algebraické výrazy
 • Algebraické rovnice a nerovnice
 • Soustavy rovnic a nerovnic
 • Fukce a grafy

  (včetně goniometrie)
 • Posloupnosti a řady
 • Statistika, pravděpodobnost a

  kombinatorika
 • Trigonometrie
 • Planimetrie
 • Stereometrie
 • Vektorová algebra
 • Analytická geometrie
 • A další...
Další témata z vysokoškolského stupně:
 • Algebra
  • Výroková logika a důkazy
  • Algebraické struktury
  • Polynomy
  • Vektorová algebra
  • Matice
 • Geometrie
  • Analytická geometrie (včetně

   kuželoseček a kvadrik)
  • Mongeovo promítání (základy)
 • Matematická analýza (včetně funkcí

  dvou a více proměnných)
  • Limity
  • Derivace
  • Integrály
  • Diferenciální rovnice
  • Posloupnosti a řady
  • Metriky
 • Statistika a pravděpodobnost

  (vybraná témata)
 • A další...